Wanneer u besluit wijzigingen in uw ICT omgeving, is het bij u dan altijd bekend wat u krijgt? Met andere woorrden: Wordt er wel goed naar u geluisterd en gekeken naar uw huidige situatie.

boom animatieWordt er gekeken of de wijziging die u laat uitvoeren in de software of hardware van invloed is op de bestaande situatie?

Wanneer u kijkt naar het plaatje hiernaast ziet u de praktijk van alle dag. U hebt een idee. Het idee wordt uitgewerkt en op papier gezet. Veelal wordt er niet meer gecontroleerd of het pakket van eisen nog wel het idee vertegenwoordigd. Ook het op papier zetten van uw wensen is een klus op zich. Hoevaak heeft de de praktijk niet bewezen dat er iets anders werd uitgevoerd dan dat u bedoelde? Wat verwachten we dan van degene die de werkzaamheden gaan uitvoeren? Zij hebben ook allen hun eigen denkwijze en interpreteren de opdracht ook weer op hun eigen manier. Het blijkt dat in elke fase en op elk moment controle nodig is op hetgene dat uitgevoerd moet worden en uitgevoerd wordt. Dit om later niet voor verrassingen komt te staan, zoals in het plaatje.

Veelal wordt door leveranciers van hardware en software verteld dat alles kan. De praktijk wijst echter uit dat dit veelal niet het geval is.Vooral bij ondernemingen welke vallen in het segment Midden- en Kleinbedrijf is het zo dat een goed en onafhankelijk advies veelal achterwege wordt gelaten. Vaak wordt gedacht dat het allemaal toch wel goed komt. Het idee leeft dat advies en ondersteuning veel kost en weinig opbrengt.

Mag ik u een vraag stellen? Hoe vaak is na wijzigingen in software of hardware voorgekomen dat er toch nog verrassingen bleken te zijn die u niet verwachtte.

Ik wil u helpen deze verrassingen boven tafel te krijgen voordat u  de beslissing neemt om software of hardware te vernieuwen of te vervangen. Dit is mijn business en daar ben ik goed in. U kunt u dan ook bezig houden met waar u goed in bent en dat is uw business.

Ik wil u helpen bij het maken van een overwogen beslissing.
Vraag vrijblijvend een gesprek aan.

Aanvullende gegevens